Gegevensbescherming

Voor het gebruik van onze homepage zijn geen persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nodig.

Aan ons gerichte e-mails of berichten via het contactformulier worden uitsluitend voor de door u gewenste bedoeling gebruikt. Ze worden zo lang bij ons opgeslagen als nodig is voor de beantwoording van de aanvraag en daaruit voortvloeiende vervolgacties. Ze kunnen ook door ons worden opgeslagen voor gebruik voor klanttevredenheid en klantenservice en door elektronische gegevensverwerkingssystemen worden verwerkt. Doorgeven aan derden gebeurt niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor zover wij daar niet wettelijk verplicht toe zijn.

Wij geven persoonlijke gegevens in principe niet door aan derden. Uitgezonderd hiervan is doorgeven binnen ons concern, de OSI-groep. In dat geval geven wij de gegevens uitsluitend dan door, als u hiermee hebt toegestemd of als doorgeven wettelijk is toegestaan of verplicht.